Formularz zgłoszeniowy dla firm do programu „Równe Szanse w Biznesie” 2021 r.

Wybierz język, w którym chcesz aplikować do projektu Target Gender Equality - Równe Szanse w Biznesie:

Zapraszamy firmy członkowskie UN Global Compact do podjęcia działań mających na celu zwiększenie reprezentacji kobiet oraz ich przywództwa w biznesie poprzez dołączenie do Programu „Równie szanse w biznesie”.

Program „Równe Szanse w Biznesie” jest obecnie prowadzony w ponad 45 krajach. Pełna lista dostępna jest tym pod linkiem

Uwaga: liczba miejsc ograniczona. Po potwierdzeniu rejestracji, przedstawiciel krajowego biura UN Global Compact (w przypadku Polski – Global Compact Network Poland) skontaktuje się w celu potwierdzenia udziału firmy w programie.


Informacje dotyczące firmy:

(zaczekaj, aż nazwa firmy/spółki wypełni się w polu automatycznie)
Dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi networkami UN Global Compact, program „Równe Szanse w Biznesie” w 2021 roku będzie realizowany w poniższych krajach
*Jeśli Twoja firma jest zainteresowana udziałem w programie „Równe Szanse w Biznesie”, ale kraj w którym jest zarejestrowana, nie jest wymieniony powyżej, skontaktuj się ze swoim lokalnym networkiem aby dowiedzieć się więcej o bieżących i przyszłych ofertach.
*Jeśli reprezentujesz firmę globalną, która chce dołączyć do programu w wielu krajach lub jesteś zainteresowany możliwościami nawiązania korporacyjnego partnerstwa na poziomie globalnym, prosimy o skontaktowanie się z Elisabeth Anna Resch
Wskaż dwóch przedstawicieli Programu z Twojej firmy:
Wszystkie firmy, które zgłaszają chęć udziału w programie, proszone są o wskazanie dwóch przedstawicieli, którzy w imieniu firmy będą aktywnie uczestniczyć w programie. Aktywne uczestnictwo oznacza udział w spotkaniach/wydarzeniach oraz koordynację działań mających na celu usprawnienie realizacji założeń programu „Równe Szanse w Biznesie” wraz ze współpracownikami w firmie. W trakcie wyboru reprezentantów do programu „Równe Szanse w Biznesie”, zachęcamy do wzięcia pod uwagę różnych profili kandydatów (zarówno kobiet, jak i mężczyzn), ich doświadczenie zawodowe oraz zajmowane stanowiska w firmie.
Nominuj Ambasadora firmy do programu „Równe Szanse w Biznesie”:
Firma zamierzająca uczestniczyć w programie „Równe Szanse w Biznesie” powinna również nominować najwyższej rangi Ambasadora firmy. Do jego zadań będzie należało śledzenie zmian w programie, w razie potrzeby zapewnienie wsparcia wyznaczonym przedstawicielom firmy oraz reprezentacja firmy na wydarzeniach wysokiej rangi, które są częścią programu „Równe szanse w biznesie” lub są z nim związane. Sugerujemy, aby wybranym przez firmę Ambasadorem był sam CEO, jeśli jednak nie ma takiej możliwości powinna być to osoby wysokiej rangi, mająca możliwość bezpośredniej komunikacji z CEO (np. Członek Zarządu)
Podstawowe informacje:
Pomóż nam zaplanować konkretne działania w programie „Równe Szanse w Biznesie” odpowiadając na kilka krótkich pytań poniżej:
1. Na jakim poziomie zaawansowania jest Twoja firma we wspieraniu równości płci?
2. Czy Twoja firma korzystała z WEPs Gender Gap Analysis Tool w celu oceny wyników w zakresie równości płci?
Proszę sprecyzuj:
3. Czy Twoja firma ma określone cele publiczne wspierające reprezentację kobiet oraz ich przywództwo?
Proszę Podziel się:
4. Wypełniając poniższe pole, prosimy o przedstawienie konkretnych obszarów zainteresowania lub potrzeb w zakresie budowania potencjału, które Twoja firma ma nadzieję rozwijać poprzez udział w programie „Równe Szanse w Biznesie.
5. Wypełniając poniższe pole prosimy o wymienienie wartych podkreślenia doświadczeń oraz obszarów i dziedzin wiedzy/ekspertyz, którymi twoja firma chętnie podzieli się z innymi uczestnikami programu „Równe Szanse w Biznesie”.
6. Prosimy o wskazanie płci dyrektora zarządzającego lub prezesa zarządu Twojej firmy: