Communication on Progress

Participant
Published
 • 2015/11/16
Time period
 • November 2014  –  November 2015
Format
 • Stand alone document – Basic COP Template
Differentiation Level
 • This COP places the participant on the Global Compact Learner Platform
 • Missing items have been flagged in the self-assessment
Self-assessment
 • Includes a CEO statement of continued support for the UN Global Compact and its ten principles
 • Description of actions or relevant policies related to Human Rights
 • Description of actions or relevant policies related to Labour
 • Description of actions or relevant policies related to Environment
 • Description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption
 • Includes a measurement of outcomes
 
 • Statement of continued support by the Chief Executive Officer
 • Statement of the company's chief executive (CEO or equivalent) expressing continued support for the Global Compact and renewing the company's ongoing commitment to the initiative and its principles.

 • 2015-11-20

  Del av årsredovisning:

  Vi har under året fortsatt att stödja de 10 principerna inom United Nations Global Compact inom områdena Mänskliga rättigheter, Anställningstrygghet, Miljö och Anti-Corruption.

  I den här årliga kommunicationen beskriver vi hur vi arbetar med de 10 principerna inom organisationen och mot våra leverantörer. culture and daily operations.

  Jonas Danielsson
  VD

Human Rights
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of human rights for the company (i.e. human rights risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on Human Rights.

 • Vi har en skriftlig policy där vi kontinuerligt följer upp våra leverantörers arbete vad gäller de mänskliga rättigheterna.
  Vi kommer under nästa år att fortsätta kartläggningen och kravställningen mot dem.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement Human Rights policies, address Human Rights risks and respond to Human Rights violations.

 • Vi ställer krav och utvärderar leverantörer avseende deras arbete med Mänskliga Rättigheter

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • Vi har en fil där våra leverantörer finns och där vi noterar om de arbetar med detta på ett dokumenterat och strukturerat sätt.

Labour
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of labour rights for the company (i.e. labour rights-related risks and opportunities). Description of written policies, public commitments and company goals on labour rights.

 • Vi har en skriftlig policy där vi kontinuerligt följer upp våra leverantörers arbete vad gäller arbetsförhållanden i deras fabriker..
  Vi kommer under nästa år att fortsätta kartläggningen och kravställningen mot dem.

 • Implementation
 • Description of concrete actions taken by the company to implement labour policies, address labour risks and respond to labour violations.

 • Vi ställer krav och utvärderar leverantörer avseende deras arbete med anställningsvilllkor/trygghet i deras fabriker.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • Vi har en fil där våra leverantörer finns och där vi noterar om de arbeter med detta på ett dokumenterat och strukturerat sätt.

Environment
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of environmental protection for the company (i.e. environmental risks and opportunities). Description of policies, public commitments and company goals on environmental protection.

 • Vi har en skriftlig policy där vi kontinuerligt följer upp våra leverantörers arbete vad gäller deras miljöarbetet och certifieringar.
  Vi kommer under nästa år att fortsätta kartläggningen och kravställningen mot dem.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement environmental policies, address environmental risks and respond to environmental incidents.

 • Vi ställer krav och utvärderar leverantörer avseende deras interna miljöarbete, certifieringar och policys.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates environmental performance.

 • Vi har en fil där våra leverantörer finns och där vi noterar om de arbeter med detta på ett dokumenterat och strukturerat sätt.

Anti-Corruption
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of anti-corruption for the company (i.e. anti-corruption risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on anti-corruption.

 • Vi har en skriftlig policy där vi kontinuerligt följer upp våra leverantörers arbete vad gäller deras Anti Korruptionsarbete.
  Vi kommer under nästa år att fortsätta kartläggningen och kravställningen mot dem.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement anti-corruption policies, address anti-corruption risks and respond to incidents.

 • Vi ställer krav och utvärderar leverantörer avseende deras arbete mot korruption.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates anti-corruption performance.

 • Vi har en fil där våra leverantörer finns och där vi noterar om de arbeter med detta på ett dokumenterat och strukturerat sätt.