Communication on Progress

Participant
Published
 • 30-Oct-2020
Time period
 • October 2019  –  October 2020
Format
 • Stand alone document – Basic COP Template
Differentiation Level
 • This COP qualifies for the Global Compact Active level
Self-assessment
 • Includes a CEO statement of continued support for the UN Global Compact and its ten principles
 • Description of actions or relevant policies related to Human Rights
 • Description of actions or relevant policies related to Labour
 • Description of actions or relevant policies related to Environment
 • Description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption
 • Includes a measurement of outcomes
 
 • Statement of continued support by the Chief Executive Officer
 • Statement of the company's chief executive (CEO or equivalent) expressing continued support for the Global Compact and renewing the company's ongoing commitment to the initiative and its principles.

 • To our stakeholders:

  I am pleased to confirm that [ Company Name ] reaffirms its support of the Ten Principles of the United Nations Global Compact in the areas of Human Rights, Labour, Environment and Anti-Corruption.

  In this annual Communication on Progress, we describe our actions to continually improve the integration of the Global Compact and its principles into our business strategy, culture and daily operations. We also commit to share this information with our stakeholders using our primary channels of communication.

  Sincerely yours,

Human Rights
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of human rights for the company (i.e. human rights risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on Human Rights.

 • Abalıoğlu Holding olarak tüm çalışanlarımıza sağlıklı, modern ve güvenli bir iş ortamı sağlamaktayız. Abalıoğlu Holding olarak; “Önce İnsan” ilkesi doğrultusunda tüm çalışanlarımıza verimli bir biçimde çalışacakları, ilişkilerin karşılıklı saygıya ve güvene dayandığı bir ortam yaratma çabası içindeyiz. Sürekli gelişim için en önemli unsurun sahip olduğumuz entelektüel sermaye olduğunun bilincindeyiz.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement Human Rights policies, address Human Rights risks and respond to Human Rights violations.

 • Abalıoğlu Holding olarak tüm çalışanlarımıza sağlıklı, modern ve güvenli bir iş ortamı sağlamaktayız. Abalıoğlu Holding olarak; “Önce İnsan” ilkesi doğrultusunda tüm çalışanlarımıza verimli bir biçimde çalışacakları, ilişkilerin karşılıklı saygıya ve güvene dayandığı bir ortam yaratma çabası içindeyiz. Sürekli gelişim için en önemli unsurun sahip olduğumuz entelektüel sermaye olduğunun bilincindeyiz.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • ölçümleme yapılmamıştır

Labour
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of labour rights for the company (i.e. labour rights-related risks and opportunities). Description of written policies, public commitments and company goals on labour rights.

 • Tüm yasal mevzuatlara ve ILO standartlarına (ILO Konvansiyonu No:29) uymaktayız.
  İşe alım süreçlerinde, 18 yaşın altında işçi çalıştırılmaması ana esasına göre hareket edilmekte ve yaşın doğru tespit edilebilmesi açısından onaylı nüfus cüzdanı sureti alınmaktadır.
  Ulusal ve uluslararası çalışma mevzuatına uygun olarak hareket etmekteyiz.
  Türkiye’deki çalışanlarımızın tümü 4857 Sayılı İş Kanunu’nun verdiği haklardan yararlanmakta ve yıllık izinlerini kullanmaktadır. Yurt dışındaki çalışanlarımız da bulundukları ülkenin iş kanunlarına tabii çalışmaktadır.
  İş başvurusunda bulunmak isteyen herkes iş başvuru formuna gerek web sitemizden gerekse anlaşmalı olduğumuz eleman bulma sitelerinin web sayfalarından kolayca ulaşabilmektedir. Bu yöntem ile gelen başvuruların her biri titizlikle incelenip, değerlendirilmektedir.
  İşveren taahhütlerinin bir parçası olarak kişisel gelişim ve kariyer konularında kökenleri ve inançları ne olursa olsun tüm çalışanlarına fırsat eşitliği sağlarız.
  Oldukça şeffaf ve adil bir değerlendirme sistemine sahip olan grup şirketlerimiz, yetkinlik bazlı mülakatlar, çoktan seçmeli testler, kişilik analizleri ve lisanslı değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirme merkezi çalışmalarıyla bu şeffaflığı ve adaleti sağlamaktadır.
  Çalışanlar fikir ve inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş, birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.
  Her türlü faaliyette cinsiyet eşitliğini gözetiyoruz. Erkek çalışanlarımızın eşlerine beceri kazandırıp ekonomiye katılımını sağlamaya yönelik kurslar (pastacılık, ahşap boyama, ekmek yapımı, takı tasarımı, cilt bakımı, vb)
  Sosyal haklar olarak (özel sağlık sigortası, yakacak yardımı, erzak yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı, çocuk yardımı, vb.) sağlanmaktadır. Bakırkent Kooperatifi yapılmaktadır.
  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaların temelini İşyerinde işin yapılması ve yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistematik bilimsel çalışmalar oluşturmaktadır.

  Abalıoğlu Holding A.Ş. Grup Şirketleri’nin Yönetim Politikası’nın en temel unsurlarından birisi olan “Önce İnsan” felsefesinde çalışanın kendisine, sağlığına ve güvenliğine verilen önem görülmektedir.
  Abalıoğlu Holding ve grup şirketleri iş dünyasının önemli bir parçası olarak sadece kendi çalışanlarının eğitim ve kültürünü iyileştirmek için çalışmalar yapmamaktadır. Sosyal sorumluluk anlayışı gereği mütevelli heyeti üyesi olarak kuruluşundan beri desteklediği vakfı ile de faaliyet göstermektedir.

 • Implementation
 • Description of concrete actions taken by the company to implement labour policies, address labour risks and respond to labour violations.

 • • Abalıoğlu Holding grup şirketlerinde, çalışanlarımızla düzenli olarak toplantılar yapılmakta, dinlenmekte ve odak grup görüşmeleri yapılarak beklentilerini almaktayız.
  • Şirketlerimizdeki çalışanlarla hizmet şartlarını içeren bir iş akdi yapılmıştır.
  • Her çalışanın görev ve sorumluluklarının açıklandığı bir iş tanımı bulunmaktadır.
  • İş tanımı, pozisyon ve lokasyon değişiminde çalışanların mutlaka onayı alınmaktadır. Grubumuz çalışanlarının bu değişiklikleri kabul etmemesi hiçbir şekilde iş akitlerinin fesih nedeni olamaz.
  • Çalışma süreleri ve koşullarında yasal sınırlara uyulmakta, çalışan tarafından kabul edilmeyen fazla çalışmalar yaptırılmamaktadır. Şirketlerimiz; çalışma ve fazla mesai zamanları, haftalık izin periyodu ve süresi konusunda ulusal yasal düzenlemelere uyar. Fazla mesaide gönüllülük ilkesi esastır.
  • Abalıoğlu Holding grup şirketleri çalışanları istedikleri zaman işten ayrılma özgürlüğüne sahiptirler. Çalışanlarımız ortak hedeflerimiz için gönüllülük esasına göre çalışmakta olup baskıcı ve zorla çalıştırmaya taviz verilmez. Bu amaçla çalışanların sözleşmelerine işten ayrılmalarını engelleyecek, zorlaştıracak özel maddeler eklenmez.
  • Çalışanlar, işi bırakmak istediklerinde yasal olarak işverene hak olarak verilen sürelerin bitiminde yasalardan doğan tüm haklarını alarak işten ayrılma konusunda serbesttir.
  • Abalıoğlu Holding’e bağlı İç Denetim ekibi belirli bir plan dâhilinde bütün grup şirketlerindeki insan kaynakları fonksiyonunu etkin bir şekilde denetlemektedir. Denetim sonucunda hazırlanan rapor üst yönetime sunulmaktadır.
  • Staj sürecinde yüksek başarı gösteren adaylara mezuniyetleri sonrasında iş imkânı sağlanabilmektedir. İşe alınan personelin görevinin gerektirdiği eğitimleri, hem şirket içi kaynaklardan hem de şirket dışındaki profesyonel eğitim ve danışmanlık kuruluşlarından alması sağlanmaktadır.
  • Grup şirketlerimizde 18 yaş altında çocuk işçi çalıştırılmamaktadır. Abalıoğlu Holding grup şirketleri hiç bir zaman çocuk işçi çalıştırmamıştır. Konu ile ilgili hiçbir grup şirketimize dava açılmamıştır.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • ölçülmedi

Environment
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of environmental protection for the company (i.e. environmental risks and opportunities). Description of policies, public commitments and company goals on environmental protection.

 • Grup şirketlerimizden, Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş’nin tüm endüstriyel atık suların arıtılarak deşarj edildiği Atık Su Arıtma Tesisi bulunmaktadır. Tesisin kurulumunda Çevrenin korunmasına yönelik proseslerle çalışmak ve üretim yapmayı amaçlanmıştır. Grup şirketlerimizden Dentaş Kâğıt Sanayi A.Ş. ve Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arıtma tesisini kullanmaktadırlar.
  Grup şirketlerimizdeki üretim faaliyeti sonucu ortaya çıkan tehlikeli atıklar, atık sahasında yasal düzenlemelere uygun olarak depolanır; her altı ayda ve/veya kanunen belirtilen miktara ulaştığında lisanslı bertaraf/geri kazanım firmalarına gönderilir. Miktar veya atık çeşidine göre acil durum arz etmesi durumunda bu süre beklenmeden de sevk gerçekleştirilmektedir.
  Bakır ve kâğıt sektöründe sanayi faaliyeti gösteren Abalıoğlu Holding şirketleri, üretim sırasında oluşan imalat artıklarının bir kısmını üretim sürecinde tekrar kullanmaktadır.
  Abalıoğlu Holding grup şirketlerinden Dentaş Kâğıt Sanayi A.Ş.’de kapalı devre sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem sayesinde fire miktarı azaltılmakta olup böylece doğaya atık salınım miktarı da minimum seviyeye indirilmektedir. Abalıoğlu Holding grup şirketlerinin çoğunda doğalgaz kullanılmaktadır.
  Şirketlerimizden Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş, açık alanlarında bulunan ağaçların sulanması için damlama sulama, çim olan bölgelerin sulanması içinde yarı-tam otomatik sulama sistemleri kurmuştur.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement environmental policies, address environmental risks and respond to environmental incidents.

 • • Grup şirketlerimizden Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş, su tüketiminin fazla olduğu tüm musluklara su tasarrufunu öngören nano teknolojiyi kullanan kartuşlar takmış ve bunun sayesinde %70 tasarruf sağlamıştır.
  • Tüm şirketlerimizin yılbaşında bütçelerine daha az atık ve fire ile ilgili hedefler konulmakta ve her üç ayda bir fiili ile bütçe gerçekleşmeleri dikkatle izlenmektedir.
  • Şirketleirmizde çevre komiteleri ve mevzuata uygunluğunu takip eden kişiler bulunmaktadır.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates environmental performance.

 • Grup şirketlerimizden Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş, su tüketiminin fazla olduğu tüm musluklara su tasarrufunu öngören nano teknolojiyi kullanan kartuşlar takmış ve bunun sayesinde %70 tasarruf sağlamıştır.

Anti-Corruption
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of anti-corruption for the company (i.e. anti-corruption risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on anti-corruption.

 • Abalıoğlu Holding grup şirketlerinde “Açık Kapı” politikası uygulanmaktadır. Her türlü yolsuzluk ve davranış kurallarının ihlalinden kaygı duyan çalışanlar, gizlilik esasına dayalı açık kapı politikası sayesinde bu endişelerini üst yönetime bildirebilmektedir.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement anti-corruption policies, address anti-corruption risks and respond to incidents.

 • Abalıoğlu Holding, “Etik Kuralları” internet sitemizde yayınlamıştır.
  Abalıoğlu Holding bünyesinde kurulan “İç Denetim” bölümünde çalışanlar, rüşvet ve yolsuzluğun nasıl tespit edileceği konusunda çeşitli eğitim ve seminerlere katılmışlardır.
  Suistimal ile ilgili bir şüphe oluşması durumunda konu ilgili bölüm Müdürü tarafından Genel Müdür’e aktarılır. Daha sonar Şirket Genel Müdürü durumu zaman kaybetmeden Abalıoğlu Holding’e ve Holding iç denetim ekibine durumu bildirir. Konu öncelikle Abalıoğlu Holding iç denetim tarafından incelenir, ilgili üst yönetim bilgilendirilir.
  Bu süreçte;
  - Konunun en kısa zamanda aydınlatılması,
  - Gizlilik unsurunun korunması,
  - Gerekli hukuksal sürecin işletilmesi,
  ilkelerine önem verilmektedir.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates anti-corruption performance.

 • Abalıoğlu Holding ve grup şirketleri bugüne kadar herhangi bir yolsuzluk ve rüşvet olayına karışmamış olup aleyhimize bu konuda herhangi bir dava açılmamıştır.
  Abalıoğlu Grubu olarak hayat felsefemiz; iyi kurumsal vatandaş, iyi ülke vatandaşı, iyi dünya vatandaşı ve nihayet iyi insan olarak yaşamaktır.
  Abalıoğlu Grubu olarak; şeffaf, hesap verebilen, sorumluluk sahibi, etkin ve verimli çalışan bir kurum ve kişileriz, bu özelliklerimizi kuvvetlendirmek için çalışmaktayız.
  Abalıoğlu grubu olarak; etik ilkelerimiz arasında da yer aldığı üzere, hukukun üstünlüğü prensibine inanıyoruz, yasalara uygun davranıyoruz ve bu prensiplerden asla taviz vermiyoruz.