ÇEMAŞ için İlerleme Bildirimi Raporu

Participant
Published
 • 2022/05/08
Time period
 • May 2021  –  May 2022
Format
 • Stand alone document – Basic COP Template
Differentiation Level
 • This COP qualifies for the Global Compact Active level
Self-assessment
 • Includes a CEO statement of continued support for the UN Global Compact and its ten principles
 • Description of actions or relevant policies related to Human Rights
 • Description of actions or relevant policies related to Labour
 • Description of actions or relevant policies related to Environment
 • Description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption
 • Includes a measurement of outcomes
 
 • Statement of continued support by the Chief Executive Officer
 • Statement of the company's chief executive (CEO or equivalent) expressing continued support for the Global Compact and renewing the company's ongoing commitment to the initiative and its principles.

 • 5 Mayıs 2022

  Değerli Paydaşlarımız,

  Çemaş Döküm San. A.Ş. olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin İnsan Hakları, Çalışma, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele alanlarındaki On İlkesi'ne verdiği desteği bir kez daha teyit etmekten memnuniyet duyuyorum. Misyon Beyanımızda belirttiğimiz gibi sürdürülebilir çevre politikasını desteklemek için azami çabayı göstermeyi vurguluyoruz. Vizyonumuz, karbon ayak izlerini silmek için faaliyetlerimizi; yenilenebilir enerjilerle, ihracat ve yatırımlarla büyütmektir. Sürdürülebilir yüksek karlılığa ulaşmak Yüksek Teknoloji yatırımlarımıza devam edeceğiz.

  Bu yıllık İlerleme Raporunda, Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ve ilkelerinin iş stratejimize, kültürümüze ve günlük operasyonlarımıza entegrasyonunu sürekli olarak geliştirmek için eylemlerimizi açıklıyoruz. Ayrıca, bu bilgileri ana iletişim kanallarımızı kullanarak paydaşlarımızla paylaşmayı taahhüt ediyoruz.

  Saygılarımızla,

  Mete Demirman
  Genel Müdür
  Çemaş Döküm A.Ş.

Human Rights
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of human rights for the company (i.e. human rights risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on Human Rights.

 • Çemaş Döküm A.Ş.’nin İş Etiği Kuralları El Kitabı ve değerleri, insan hakları konularında net kılavuzlar sunmaktadır: Çemaş Döküm A.Ş. çalışanları ve paydaşları, topluma, çevreye, müşterilere ve iş ortaklarına karşı sorumluluklarının bilinciyle hareket eder ve bu sorumluluklar Çemaş Döküm A.Ş.’nin iş etiğinin temel ilkelerini oluşturur. Kültürümüz, Çemaş Çalışanlarının kendilerini veya başkalarını aşağılamalarına izin vermez; toplumun refahını artırmak için motive olurlar. Her yeni Çemaş Döküm çalışanı, çeşitli iç iletişim araçları aracılığıyla Şirketimiz Değerleri ile kendini benimsemek zorundadır, Şirket’e ilk gün adım atarken Çemaş Döküm İş Etiği Kuralları El Kitabı kapsamında imza atmakla yükümlüdür. Müşteriler, hissedarlar ve tedarikçiler dahil olmak üzere tüm iş ortaklarımızın bu kurallara uyduğunu vurguluyoruz.
  Tüm çalışanlar ve taşeronlar, Çemaş değerleri ve misyonu hakkında bir oryantasyon programı alırlar, bu ilkeleri takdir etmek ve saygı göstermek zorundadırlar.
  Hepimizin saygı görmeye ve insanlık onuruna sahip olma hakkı vardır, özellikle cinsel tacizi ihlal edebilecek bir eylemi kabul etmemiz mümkün değildir.
  Çalışanı izole edecek, birini hedef alacak ve psikolojik baskı yaratabilecek hareketlerden veya konuşmalardan kaçınmalıyız.
  Çemaş Döküm A.Ş., bu tür eylemlerin önüne geçmek için tüm önlemleri alır ve tüm çalışanlarından buna uymalarını bekler.

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği;

  İşe alım süreci ve organizasyonel terfilerde cinsiyet eşitliği esastır. Tüm çalışanlar organizasyondaki herhangi bir görev için eşit derecede önemlidir ve ana kriter işi yerine getirme yeteneği ve performans seviyesidir.

  Çocuk Hakları;

  Çemaş Döküm A.Ş. toplumdaki çocukların refahına kendini adamıştır. Tesislerimizde çocuk işçi bulunmuyor ve tedarikçilerimizden ve müşterilerimizden de aynısını istiyoruz.
  Bağlı olduğumuz grubun Turgut Işık Vakfı adında eğitim bursu veren ve gerektiğinde sağlık yardımı yapmak için çalışan bir vakfımız var.

  Vatandaşlık Bilinci;

  İş Etiği Kuralları El Kitabımız, Vatandaşlık Bilinci içinde Türkiye Cumhuriyeti ve kendileriyle iş yaptığımız yabancı ülkelerin tüm kanunlarına uymak ve içinde yaşadığımız toplumu geliştirmek için üstümüze düşen görevleri yerine getirmek. için rolümüzü yerine getirmeyi beyan eder.

  Engelliler;

  Biz Çemaş Döküm olarak engelli çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin hayatını kolaylaştırmayı taahhüt ediyoruz.

  İnsan Kaçakçılığı;

  İnsan kaçakçılığı, bir tür emek veya ticari seks eylemi elde etmek için güç kullanımı, dolandırıcılık veya zorlamayı içerir. Her yıl milyonlarca erkek, kadın ve çocuk dünya çapında insan ticaretine maruz kalmaktadır.
  Biz Çemaş Döküm olarak bu tür faaliyetlere karşı olduğumuzu beyan ederiz.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları;

  Çemaş Döküm A.Ş., tüm çalışanları için İş Sağlığı ve Güvenliği açısından en iyi ortamı sağlamayı taahhüt etmiştir. Bu konuda Mikro Cerrahi Vakfı ile işbirliği yaparak tesislerimizde yeni bir Yapay Zeka aracını hayata geçirerek Risk Analizi yapmayı planlıyoruz.

  Çemaş Döküm olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne uymayı taahhüt ediyoruz.

  İnsan Haklarına saygı gösterilmesi ve olası ihlallerin önlenmesine ilişkin yazılı şirket politikası, tüm bu insan hakları sorunlarını (örneğin davranış kurallarında) yönetmek ve izlemek için temel alınmıştır. Etik Kurallar El Kitabımız tüm çalışanlar tarafından kolayca erişilebilir ve imzalanmıştır.

  Etik Kurallar Kitabımızın Bağlamı ve Temelleri aşağıdaki gibidir:

  Çemaş Döküm A.Ş., çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, içinde yaşadığımız toplum ve hissedarlarımızla olan tüm ilişkilerde en yüksek ahlaki standartlara bağlıdır. Gerçeğe olan bağlılığımızdan, eşitlikten ve sosyal sorumluluktan gurur duyuyoruz. Ahlaki ilkeler ve değerler, gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda bize yol gösterir:
  • Dürüstlük: Tüm çalışanlarımızla gerçeğe bağlı kalmak, birbirimize, müşterilerimize, toplumlarımıza, tedarik kaynaklarımıza ve hissedarlarımıza karşı dürüst ve açık sözlü davranmak.
  • Doğruluk: İfade etmek istediklerimizi söylemek, söz verdiğimiz ürünleri teslim etmek ve doğru olduğuna inandığımız şeyleri savunmak.
  • Saygı: Şirketimizin iş gücünün farklı bireylerden oluştuğunu, her bireyin kendine özgü ve tek olduğu bilinciyle, birbirimize saygılı ve eşit davranmak.
  • Güven: Takım çalışması yoluyla açık ve samimi bir iletişim kurarak güven vermek.
  • Sorumluluk: Yönetmeliğimize ve şirket ilkelerimize aykırı davranışlarda bulunulması halinde, bunları açıkça ve tereddütsüz yetkililere bildirmek; şüphe durumunda açıklayıcı ve yönlendirici bilgiler edinmeye çalışmak.
  • Vatandaşlık Bilinci: Türkiye Cumhuriyeti ve kendileriyle iş yaptığımız yabancı ülkelerin tüm kanunlarına uymak ve içinde yaşadığımız toplumu geliştirmek için üstümüze düşen görevleri yerine getirmek.

  İş Etiği Kuralları El Kitabı;

  Bu çalışma, çalışanlarımızın şirkete karşı sorumluluklarını içeren işletme yönetimi ilkelerini açıkça ortaya koymayı amaçlamaktadır. "İş Etiği Kuralları", şirket ve bağlı şirketlerin tüm yönetici ve çalışanlarını kapsayacak, tüm bu kişiler metinde "çalışanlar" olarak anılacaktır. Çalışanlar olarak her birimizin sorumluluğu dürüstlüğü ve etik iş ilkelerini korumaktır. İlişkilerimizde dürüst, güvenilir ve güvenilir olmak ve işimizin her aşamasında etik iş kurallarına uymak zorundayız. İş ahlakının amacı; şirketimizin mevcut yönetmelik ve kurallarının yanı sıra çalışma alanımızda bizden hangi konuların beklendiği konusunda karşılıklı anlayış kazandırmaktır. Bu çalışmalar, bizi bir şirket olarak tanımlayan ve bu ilkeleri anlamamıza yardımcı olan iş etiği ilkelerini öngörmekte ve bu ilkeleri izlemenize yardımcı olacak bazı pratik ve yönlendirici kurallar ortaya koymaktadır. Ancak bu çalışmada her konu ve detaya yer vermek mümkün değildir. Bu kurallar en çok karşılaşılan konuları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır ve kapsamlı bir kurallar kitabı değildir. Lütfen şirketimizin bu etik kurallarını okuyunuz, bunları düşünmek için zaman ayırın ve bu kurallar dahilinde çalışmak için çaba gösterin. Bu kurallar ve şirketinizdeki olası etik ihlaller ile ilgili sorularınız için yöneticinize veya İnsan Kaynakları Müdürlüğünüze başvurmanızı öneririz. Bu çalışmanın temel prensibi şu şekilde özetlenebilir; "Şirketin bir temsilcisi olarak, her zaman ve her açıdan dürüst, adil ve saygılı davranmalıyız."
  • İş ortaklarının ve tedarikçilerin Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin İnsan Hakları ilkelerine uymalarını gerektiren politika
  • Her zaman çok uluslu müşterilerimizden gelen çerçeve anlaşmaları imzalıyoruz ve bir tane hazırlayıp müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz tarafından imzalanmasını planlıyoruz.
  • İnsan Hakları ile ilgili risklerin ve sanayi sektöründe ve faaliyet gösterilen ülkelerdeki/ülkelerdeki etkilerinin değerlendirilmesi (İnsan Hakları ve İş Dünyası Projesi'ndeki Risk Değerlendirme Raporu'na bakınız)

  Çemaş Sosyal Sorumluluk Politikası;

  Çemaş Döküm San. A.Ş. olarak, sürdürülebilir büyüme ile faaliyet göstermekte olduğumuz alanda, topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye, aşağıda belirtildiği gibi özen göstermekteyiz
  • Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız
  • Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız
  • Hissedarlara Karşı Sorumluluğumuz
  • Müşterilerimize ve Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız
  • Topluma Karşı Sorumluluğumuz
  • Yasalara Karşı Sorumluluğumuz

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement Human Rights policies, address Human Rights risks and respond to Human Rights violations.

 • 1- Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz için İnsan Hakları çerçeve anlaşmasının hazırlanması ve en az 5’i için imzalanmasını sağlamak.
  2- İnsan Haklarına karşı yanlış davranışları bağlı olduğumuz Holding merkezimizde Denetim departmanına iletmek için daha resmi bir yol oluşturmak (çağrı merkezi veya yazılı dijital öneri kutusu veya bu sorunları tanımlamak için periyodik çağrılar )
  3- Çemaş Döküm bünyesinde İnsan Hakları Denetimleri ve İnsan Hakları Risk Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması.
  4- Çalışanların İnsan Hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitim planlarının yapılması
  5- Çemaş Döküm olarak Yönetim Kurulu Üyelerinde veya Yönetim Ekibi içinde kadın üye olmasını desteklemekteyiz.
  6- Verdiğimiz Burs adedi takip eden 2 yıl için aynı kalacaktır.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • İç Denetim ekibinin raporlarının üst yönetim tarafından periyodik olarak gözden geçirilmesi ve İnsan Hakları ile ilgili soruşturmalar, hukuki davalar, kararlar, para cezaları ve gerçekleşen diğer ilgili olaylar ile ilgili gerekli aksiyonların alınması olarak izlenecektir.

Labour
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of labour rights for the company (i.e. labour rights-related risks and opportunities). Description of written policies, public commitments and company goals on labour rights.

 • Çemaş Döküm A.Ş., Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) standart ve yönetmeliklerine bağlıdır. Tüm mavi yakalı işçiler, fabrikada örgütlenmiş olan sendikaya katılma hakkına sahiptir ve kendi içlerinde seçtikleri insanlar tarafından temsil edilen toplu pazarlığın bir parçası olurlar. Bu pazarlıklar her iki yılda bir gerçekleşir ve çoğu zaman karşılıklı olarak tarafların anlaşılmasıyla sonuçlandırılır. Anlaşmanın bir parçası olarak, işçiler sadece enflasyon oranından çok daha yüksek bir oran almakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal yardımlar, ayakkabı ceketleri vb. dahil olmak üzere birçok farklı yan fayda da alıyorlar. Tesislerimizde çalışan çocuk işçi yoktur ve her türlü ayrımcılık tamamen yasaktır.

  • Çemaş Döküm A.Ş mavi yaka çalışanları örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkin bir şekilde tanınması hakkına sahiptir.
  • Çemaş Döküm A.Ş’de hiçbir çalışan belirli bir işi yapmaya zorlanmaz, meslektaşlarının bulunmadığı veya belirli bir işi yapmak için sayı bakımından yeterli olmadığı durumlarda, destek vermeleri ve o işte geçici olarak çalışmaları istenir.
  • Çemaş Döküm A.Ş hiçbir işte veya çalışanda ayrımcılık yapmaz, Çemaş Döküm A.Ş için temel kriter kişinin işi yapabilme yeteneği ve performansıdır.
  • Çemaş Döküm A.Ş İş Etiği Kuralı, örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğünü desteklemeyi ve zorla çalıştırma, çocuk işçiliği ve istihdam ayrımcılığının ortadan kaldırılmasını açıkça tanımlamaktadır.
  • İşyerinde Statü Gücünün Kullanılması Statü gücünün kötüye kullanılması, çalışanın kişisel gücünün (unvan, fiziksel, kişisel, yaş) kötüye kullanılmasından veya kolektif gücün kötüye kullanılmasından (çoğunluktan kaynaklanan güç) kaynaklanabilir. Çalışanların yaptıkları hatalara makul ve mantıklı düzeyde uygun ve yapıcı bir tutumla cevap vermek, performans sisteminde çalışanların iyileştirilmesi için yapılan değerlendirmeler vb. statü gücünün normal kullanımına örnektir.
  • Çalışanlar maaşlarına her ayın 5. gününde düzenli olarak erişebilirler, şirketin önceliklerinden biri maaşları zamanında ödemektir.
  • Tüm iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin Küresel İlkeler Sözleşmesi Çalışma ilkelerine bağlı kalmalarını bekliyoruz.
  • Göçmenler elbette ülkede resmi olarak bulundukları ve gerekli tüm belgelere sahip oldukları sürece tesislerimizde çalışabilirler.
  • Performansın nasıl izlendiği ve değerlendirdiğinin tanımlanması.
  • Şirket içinde etkin çalışan memnuniyeti anketi uygulanması

 • Implementation
 • Description of concrete actions taken by the company to implement labour policies, address labour risks and respond to labour violations.

 • Faaliyetlerimiz

  • Çemaş Döküm A.Ş.’deki herhangi bir İnsan Hakları sorunundan haberdar olmak için, çalışanların denetim ekibine telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilecekleri, belirli konularda düzenli denetimler yapan bir Holding Bünyesinde İç Denetim Departmanı düzenlendi.
  • İşçi Sendikaları ile imzaladığımız sözleşmelerde işçi hakları iyi tanımlanmıştır ve işçi temsilcileri içerik konusunda iyi eğitilmiş olup, meslektaşlarını eğitmekten ve gerektiğinde konuları ilgili komisyonlara getirmekten sorumludurlar.
  • Maaşlarda herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılmaz; tek kriter iş tanımı, sorumluluklar ve performanstır.
  • Şirket Yöneticileri, işgücü politikaları ve eylemleri hakkında çalışanlara ve sektör birliklerine danışır.
  • Fabrika Yöneticileri ve İşçi Sendikası Temsilcileri, örgüt içindeki işçi haklarının korunmasından sorumludur. Bunların ana referansı Etik Kurallar El Kitabımız ve ILO ile kural ve düzenlemelerdir.
  • Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili dokümantasyon hazırlanmış olup müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle paylaşmaktayız.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • • Demografik olarak Çemaş Döküm’de Türkiye'nin tüm bölgelerinden insanlar çalışabilir. İnsanları yaşlarına, cinsiyetlerine göre kategorize etmiyoruz, bizim için ana kriter performans ve güvenilirliktir.
  • Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin olası bir ihlali durumunda, önce uyarır ve tekrar eğitiriz, ikinci durumda cezalandırılırız ve üçüncü durumda çalışmayı bırakırız. Her aşamada Çalışanın savunması alınır.
  • İç Denetim ekibimiz, İş Etiği Kurallarımız ile ilgili olarak fabrikamızda gerekli araştırmaları yapmakta ve aynısını Küresel İlkeler Sözleşmesi için de yapacaktır.
  • Üst Yönetim, İç Denetim raporlarını yayınlandıkları anda gözden geçirir.

Environment
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of environmental protection for the company (i.e. environmental risks and opportunities). Description of policies, public commitments and company goals on environmental protection.

 • Çemaş Döküm A.Ş., çevreye önem verir ve daha yeşil, sürdürülebilir bir Dünya için çaba gösterir. Çevresel etkimizi minimize etmeye ve karbon ayak izimizi en aza indirmek için çaba gösteriyoruz. Bu bağlamda ortağı olduğumuz BND Elektrik Üretim A.Ş. şirketinden bahsetmek gerekir.

  Bir Çemaş iştiraki olan BND Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye’de Enerji üretimi alanında bilinen ve sağlam temeller üzerine kurulu bir şirkettir. BND Elektrik Üretim A.Ş. 2005 yılında İstanbul'da kurulmuş olup, faaliyetlerine Ankara merkezli olarak devam etmektedir.
  BND Elektrik Üretim A.Ş., Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan almış olduğu 49 yıl süreli 2 adet nehir tipi hidroelektrik santrali “Üretim Lisansı” ile elektrik üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
  Ordu/Giresun illeri sınırında bulunan “Üçgen-2 Reg. Ve HES” Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından verilen EÜ/1517-7/1106 üretim lisans numaralı, toplam 10,319 MWe kurulu güce sahip olan "Üçgen-2 Reg. Ve HES" projesinde sırasıyla TEDAŞ, DSİ ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan geçici kabuller Temmuz 2014 ayında tamamlanarak, tesis devreye alınmış ve elektrik üretimine başlanmıştır.
  Kahramanmaraş/Osmaniye illeri sınırlarında bulunan “Üçgen Reg. Ve HES” Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından verilen verilen EÜ/1575-5/1144 Üretim Lisans numaralı, toplam 3,388 MWe kurulu güce sahip olan “Üçgen Reg. Ve HES” projesinde sırasıyla TEDAŞ/AKEDAŞ , DSİ ve son olarak T.C. Enerji Bakanlığı tarafından yapılan Geçici Kabulleri tamamlanmıştır. Böylece, Üçgen HES”te tüm yasal prosedürün tamamlanmasıyla, Kasım 2014’te elektrik üretimine başlanmıştır.
  BND Elektrik Üretim A.Ş.’nin amaçları başında 2 tesisinin toplamda 13,707 MW kurulu gücü ile yenilenebilir kaynaklardan çevre dostu elektrik enerjisi üretmek gelmektedir. Böylece, enerji ithalatını düşürme ve Karbon Emisyonunun azaltılması çabalarına da katkıda bulunulmaktadır..
  Şirket mevcut projelerine ek olarak, yeni enerji projeleri arayışına devam etmektedir. Elektrik enerjisinin kıt olduğu bölgelerde yeni projeler oluşturarak, hayata geçirmeyi planlayan BND Elektrik Üretim A.Ş., Stratejik ortaklıklar kurarak ve gittikçe artan bir ivmeyle enerji piyasasında büyümeyi hedef edinmiştir. Bu bağlamda yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim alanlarının tamamında stratejik proje geliştirme ve hayata geçirme faaliyetlerine devam etmektedir.

  ÇEVRE POLİTİKAMIZ
  Endüstriyel topluluğun bir üyesi olarak kapasitemizde çevreyi daha iyi hale getirmeye kendimizi adadık. Bu ruhu ve anlayışı çalışanlarımıza yerleştirmeye çalışıyoruz. Hedeflerimiz:

  • Daha yeşil bir dünyaya katkıda bulunmak.
  • Faaliyetlerimizi tüm çevre kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak sürdürmek.
  • Atıkları ve atık suları en aza indirmek.
  • Doğaya uygun operasyonlara devam etmek, çevre sistemlerimizi sürekli olarak denetlemek ve iyileştirme yolları yaratmak.
  • Çalışanları eğitmek ve farkındalıklarını artırmak için gerekli araçları sağlamak.
  • Tedarikçilerimizin çevre politikamıza uymalarını beklemek.
  • Çevre bilincini artırmak için yerel kurumlarla iş birliği yapmak.
  • Yenilenebilir enerji kullanımını artırmak.
  • Yatırımlarla karbon emisyonlarını azaltmak.
  • Alternatif çevre dostu ulaşım araçları kullanmak.
  • Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve doğaya verilen zararı en aza indirmek.
  • Karbon ayak izimizi azaltmak.

  • İş ortaklarının ve tedarikçilerin Küresel İlkeler Sözleşmesi çevre ilkelerine uymalarını gerektiren bir Politika üzerinde çalışıyoruz.
  • Enerji tüketimimizin çoğunu yenilenebilir enerji ve tercihen Güneş Enerjisi ile değiştirmeyi hedefliyoruz. 6 MW kapasiteli ilk yatırımımızı Çemaş'ta gerçekleştirdik. Bu yatırım tam kapasiteyle devreye alınmasından itibaren henüz bir yıllık dönem geçmemiş olmasına rağmen, 9.616.504,72 kWh’lik elektrik enerjisi üreterek, hâlihazırda Çemaş’ın elektrik tüketiminin %23'ünü yenilenebilir enerji ile karşılamamızı sağlamıştır.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement environmental policies, address environmental risks and respond to environmental incidents.

 • • Çemaş Döküm A.Ş. halihazırda ISO 14001 Çevre Kalite Belgesi'ne sahiptir ve bu da çevre konularındaki samimiyetini yansıtmaktadır. Bu nedenle insanlar gerekli tüm farkındalık ve sistem eğitimlerini düzenli olarak almaktadır.
  • Fabrikamızda bulunan tüm atık malzemeler, çevre kural ve yönetmeliklerine uygun olarak lisanslı şirketler tarafından toplanmakta ve atılmaktadır.
  • Tedarikçilerimizle çevre koruma fikrini teşvik etmek ve karbon ayak izlerini rapor etmelerini ve en aza indirmelerini istemek için bir program başlatmayı planlıyoruz.
  • Fabrikamızın çevresel performansını belirlemek, izlemek ve kontrol etmek için bir Çevre yönetim sistemi üzerinde çalışmayı planlıyoruz ve öncelikle karbon ayak izini ölçeceğiz ve tanımlayacağız ve eylem planları oluşturacağız.
  • Şirket içinde çevre koruma sorumluluklarını bazı kişilere tahsis etmenin çok önemli olduğunu biliyoruz. Şirketimizde bu konudan sorumlu mühendis çalışmaktadır.
  • Sıfır Atık belgemiz 2021-2026 yılları için alınmıştır.
  • Şirketimiz Kalite, sağlık, güvenlik ve çevre belgelendirme kuruluşu Bureau Veritas’dan alınan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir ve tüm prosesler bu sistemler dâhilinde gerçekleşmektedir.
  • Emisyon ölçümleri 2 yılda bir yapılmaktadır.
  • Endüstriyel Atık Yönetim Planı 3 yılda 1 yapılmaktadır.
  • Covid 19 kapsamında her vardiya başı ve sonunda maske dağıtımları yapılmıştır ve atık maske ve eldiven kutuları uygun alanlara konulmuştur.
  • Üretilen ürünlerin Reach ve Rohs raporları mevcuttur.
  • Karbon ayak izi AB tarafından 2026 yılında tam geçiş sağlanması planlanmaktadır. 2023 yılında 2022 yılı hesaplamaları yapılacaktır. Söz konusu hesaplamalar kurumsal ve ürün karbon hesaplamalarıdır. 2026 yılından önce tüm eğitimlerin, karbon hesaplamaların ve ürün karbon hesaplamalarının tamamlanması gerekmektedir.
  • Çemaş ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve IATF 16949 ( Otomotiv sektörü için Kalite Yönetim Sistemi) belgelerine sahiptir ve tüm prosesler bu sistemler dahilinde sürekli iyileştirmeler sağlanarak gerçekleşmektedir.
  • Çemaş ayrıca denizcilik sektöründe aranan DNV GL,BV,RINA , Llyod’s Register sertifikalarına sahiptir.
  • Çemaş TS EN ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), ISO 50001 (Enerji Yönetim Sistemi) ve ISO 45001 (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi) belgelerini alarak kalitesini bir kez daha tescil ettirmiştir.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates environmental performance.

 • Fabrikamızda Çevre konularıyla ilgili bir olay olması durumunda, ekip üyeleri, olayın ilk olumsuz etkilerini mümkün olan en kısa sürede durdurmak ve en aza indirmek için gerekli önlemleri alır. Daha sonra İç denetim ekibinim de soruşturmasından sonra, tekrarlanabilecek herhangi bir olayı durduracak eylemleri planlıyoruz. Bu, Holding Merkezimize raporlanacak ve Grup Çevre Sorumlusu kişiler tarafından periyodik olarak takip edilecektir. Zorunlu hallerde dış denetimler davet edilebilir. Hali hazırda Ankara’da bir Çevre Teknolojileri üzerinde Danışmanlık veren firma ile çalışmaktayız.

Anti-Corruption
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of anti-corruption for the company (i.e. anti-corruption risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on anti-corruption.

 • Çemaş Döküm’ün Yolsuzlukla Mücadele konularındaki yaklaşımı, İş Etiği El Kitabımızda çok açık bir şekilde vurgulanmış; Devlet Kurumları, Özel Kurumlar/Şirketler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya ile İlişkiler Şirketin devlet kurumları, özel kurumlar/şirketler, sivil toplum kuruluşları ve medya ile ilişkilerinin doğru ve tutarlı olması esastır. Şirketin kamu yönetimi, siyasi örgütler, sendikalar ve diğer örgütlerle ilişkileri, hakikat, dürüstlük, eşitlik ve bağımsızlık ilkelerine dayanmalıdır. Çemaş Döküm adına bir devlet kurumuna, sivil toplum kuruluşuna şahsen bağış yapmak/hediye vermek kesinlikle yasaktır. Çalışanların, Çemaş Döküm’ün medya ile ilişkisi hakkında spekülasyonlara neden olabilecek, olumsuz değerlendirme ve uygulama ve tutumlara neden olabilecek durumlardan, şirketin veya sektörün güvenilirliğini, itibarını ve tutarlılığını zedeleyebilecek veya haksız rekabete yol açabilecek koşullardan kaçınmaları gerekmektedir. Bu tür talep ve durumların Holding Merkezimizdeki İnsan Kaynakları Müdürlüğüne veya Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekmektedir. BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ni tamamen destekliyoruz.

  İş ortaklarının ve tedarikçilerin Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin yolsuzlukla mücadele ilkelerine uymalarını ve önümüzdeki yıl için yolsuzlukla mücadele alanında özel hedefler belirlemelerini gerektiren bir Politika geliştirmeyi planlıyoruz.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement anti-corruption policies, address anti-corruption risks and respond to incidents.

 •  Tüm çalışanların hatta 3. şahısların bile ulaşabileceği ve şirket ve insanlar hakkında yanlış giden herhangi bir konuda bizi bilgilendirebileceği bir İç Denetim Sistemi geliştirdik.
   İnsanlar etik kurallar hakkında periyodik olarak eğitilir ve altında imza atarlar, etik kuralların içerik kalitesi periyodik olarak gözden geçirilir.
   Tesis Müdürü veya en yüksek rütbeli olan kişi, o bölgedeki yolsuzlukla mücadele sorunlarından doğrudan sorumludur.
   Hediye Kabul ve Verme Politikası: Çemaş Döküm çalışanlarının objektifliklerini, kararlarını ve tutumlarını etkileyebilecek hediye veya menfaatleri kabul etmemeleri, doğrudan veya dolaylı olarak bu tür hediyeleri veya menfaatleri 3. kişilere vermeye teşebbüs etmemeleri gerekir. Şirketi yükümlülük altına sokabilecek para, çek, mülk, ücretsiz tatil, özel indirimler vb. kabul edemez ve hediye edemezler. Şirket ile iş ilişkisi içerisinde bulunan müşterilere, bayilere ve 3. şahıslara verilecek hediye ve promosyon materyalleri, Şirket Üst Yönetimi tarafından onaylanır.
   Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulmuştur.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates anti-corruption performance.

 • Devlet Kurumları, Özel Kurumlar/Şirketler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya ile İlişkilerin doğru ve tutarlı olması esastır. Şirketin kamu yönetimi, siyasi örgütler, sendikalar ve diğer örgütlerle ilişkileri, hakikat, dürüstlük, eşitlik ve bağımsızlık ilkelerine dayanmalıdır. Çemaş Döküm’ün adına bir devlet kurumuna, sivil toplum kuruluşuna şahsen bağış yapmak/hediye vermek kesinlikle yasaktır. Çalışanların, Çemaş Döküm’ün medya ile ilişkisi hakkında spekülasyonlara neden olabilecek, olumsuz değerlendirme ve uygulama ve tutumlara neden olabilecek durumlardan, şirketin veya sektörün güvenilirliğini, itibarını ve tutarlılığını zedeleyebilecek veya haksız rekabete yol açabilecek koşullardan kaçınmaları gerekmektedir. Bu tür talep ve durumların Holding Merkezimizdeki İnsan Kaynakları Müdürlüğüne veya Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekmektedir.

  Tesisimizde bir olay olması durumunda, ekip üyeleri, olayın ilk olumsuz etkilerini mümkün olan en kısa sürede durdurmak ve en aza indirmek için gerekli önlemleri alır. Daha sonra İç Denetim ekibinin de soruşturmasından sonra, tekrarlanan herhangi bir olayı durduracak eylemleri planlıyoruz. Bu, Yönetim Kuruluna bildirilecek ve İK çalışanları Grup Başkanı tarafından periyodik olarak izlenecektir. Zorunlu hallerde dış denetimler davet edilebilir.